Zapraszam ;)

Mądrzy wariaci

Zapraszam na grupę zamkniętą na Facebooku

Mądrzy wariaci

CELE GRUPY:
Zmieniając siebie, poprawiamy nasz świat i inni bardzo dużo z tego korzystają. ‼
Popularyzowanie wiedzy z zakresu zdrowia psychicznego – jesteśmy to sobie winni, aby rozmawiać o naszej emocjonalności jak dojrzali ludzie – świadomie z szacunkiem, a nie jak jaskiniowcy.
Wymiana spostrzeżeń, wątpliwości, odczuć – wspaniale mieć bezpieczne miejsce gdzie można mówić o tym co się dzieje dookoła nas.
Dostęp do rzetelnej wiedzy w postaci artykułów, postów, abyśmy nawzajem czerpali ze swojej mądrości. W końcu to grupa dla wszystkich, którzy odkrywają swoje zasoby mądrości, nie zapominając, że jest wariatkowość – akceptacja naszej niedoskonałej natury jest bardzo ważna. To dzięki błędom uczymy się najwięcej.